بازرسی و تعیین خسارات وارده به کشتی،اسکله و تجهیزات مربوطه


شرکت پسنج دارای متخصصان با تجربه در زمینه بازرسی و تهیه گزارش خسارات وارده به کشتی، اسکله و تجهیزات مربوطه می باشد. این شرکت با سابقه همکاری طولانی با شرکت های معتبر بین المللی بیمه، حمل و نقل کالا و بازرگانی،   منافع مشتریان را به هنگام ایجاد خسارت  در اثر حمل و نقل محمولات از طریق واگن، کانتینر یا کشتی آسیب دیده حفظ می کند.