بازرسی از کالاهای مشمول استاندارد اجباری و صدور گواهینامه COI


با توجه به الزام سازمان محترم استاندارد ملی ایران مبنی بر بازرسی و آزمون کالاهای وارداتی در مبدأ و یا مقصد بر اساس استانداردهای ملی ایران و یا سایر استانداردهای معتبر بین المللی، شرکت بازرسی پسنج با استفاده از بازرسین مجرب خود اقدام به انجام بازرسی COI در داخل یا خارج از کشور مطابق با الزامات سازمان ملی استاندارد ایران می نماید و گواهینامه انطباق با استاندارد یا COI، صادر می گردد.
بدیهی است که این نوع بازرسی در آزمایشگاه مجاز و تحت نظارت شرکت بازرسی انجام می گیرد.