بازرسی و کنترل کمی و کیفی نفت خام،فرآورده های نفتی،گاز و مواد پتروشیمی (Ullage Survey)


بازرسی نفت خام و فرآورده های نفتی شامل کنترل کمیت و کیفیت محمولات در هریک از مراحل  تولید و یا حمل  شامل مخازن ساحلی، پایانه بارگیری  و یا تخلیه ، مخازن کشتی و یا مخازن نفتکش های جاده پیما می گردد. بازرسان با تجربه این شرکت ضمن انجام عملیات بازرسی از مخازن کشتی و یا ساحل، با استفاده از تجهیزات نمونه برداری مدرن نسبت به تهیه نمونه معرف  مطابق با استانداردهای  API اقدام می نمایند و از طریق انجام آزمون در آزمایشکاههای  تایید صلاحیت شده کیفیت محموله را کنترل می نمایند. این شرکت خدمات بازرسی دیگری شامل بازرسی سوخت رسانی (Bunker Survey)، انبارگردانی ترمینال های نفتی و کنترل کسری و هدر رفتگی نفت خام و فرآورده های نفتی ارائه می نماید.

گزارش کلیه عملیات بازرسی از زمان رسیدن کشتی به لنگرگاه تا اتمام عملیات بارگیری و یا تخلیه بصورت روزانه  به اطلاع  مشریان می رسد، همچنین گزارش تکمیلی با درج کلیه جزئیات و مدارک بازرسی پس از اتمام عملیات برای مشتریان ارسال می گردد.

شرکت پسنج با استخدام بازرسان مجرب و آموزش های فنی و تخصصی کارکنان سعی در ارائه خدمات بازرسی مطابق دستورالعمل های بین المللی  API,ASTM,ISO,…  را دارد. همچنین این شرکت تیمی از بازرسان تایید صلاحیت شده توسط IFIA  را در اختیار دارد و همواره در تلاش است با استفاده از پرسنل خبره سطح بازرسی خود را مطابق استانداردهای بین المللی مذکور ارائه نماید.

این شرکت با ایجاد و تجهیز 6 شعبه بازرسی در ایران ، همواره آمادگی ارائه خدمات بازرسی بصورت شبانه روزی در کلیه پایانه های نفتی کشور را دارد و مشتریان را جهت دریافت خدمات بازرسی در سریعترین زمان ممکن در راستای رسیدن به نتایج مطلوب از طریق جلوگیری از ایجاد کسری های نامتعارف و اطمینان از انطباق کمیت و کیفیت محمولات مطابق با شرایط استاندارد یاری می نماید.