اندازه گیری و کالیبراسیون مخازن مورد استفاده در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی


متخصصان شرکت پسنج خدمات اندازه گیری و کالیبراسیون مخازن ساحلی  (Tank Calibration)را برای مخازنی که به تازگی نصب شده ‌باشند یا برای تعمیر و نگهداری از سرویس خارج شده ‌باشند ، ارئه می نمایند. تیم‌های تخصصی ما با مدرن ترین تجهیزات کالیبراسیون نسبت به کالیبره کردن مخازن مطابق با آخرین استانداردهای API,MPMS,NIST  اقدام می نمایند وانتظارات شما را به روش حرفه‌ای برآورده خواهند کرد.