تجزیه و تحلیل هدر رفتگی های نفت خام و فرآورده های نفتی (Loss Control)


عملیات فیزیکی بازرسی بخش مهمی از هر برنامه مدیریت ریسک و پوشش بیمه ای است. کنترل کسری به عنوان مهمترین عامل در خدمات بازرسی ارائه شده توسط شرکت پسنج در نظر گرفته می شود. این شرکت از سال 1985 مفتخر است که  با استفاده از بازرسان خبره نسبت به نظارت دقیق بر تمام مراحل عملیات و کنترل کسری محولات نفتی مطابق با استانداردهای بین المللی اقدام نماید.