English | فارسی
تخصص شرکت
سوابق انجام کار
مدیران شرکت
گواهی ها و مجوز ها
شرایط و ضوابط کلی
مفاهیم
لینک های مفید

تخصص شرکت

متخصصین این شرکت همواره آماده و آشنا با کلیه بنادر در جنوب و شمال ایران برای انجام بازرسیهای لازم به شرح زیر می باشند:

الف) بازرسی نفت خام، فرآورده های نفتی و پتروشیمی

-          بازرسی بارگیری و تخلیه نفتکشها

-          بازرسی و کنترل نقل و انتقال مواد نفتی شامل نفت خام، فرآورده، گاز و مواد شیمیائی

-          بازرسی و کنترل مواد نفتی به طریق کشتی به کشتی

-          تجزیه و تحلیل هدر رفتگی های نفت خام و فرآورده های نفتی (Loss Control)

-          بازرسی و کنترل کمی و کیفی مواد نفتی و صدور اسناد لازم

-          تصحیح اندازه گیریهای خودکار (Meter Proving)

-          اندازه گیری و کالیبراسیون مخازن مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

-          بازرسی درافت (Draft Survey)

ب) بازرسی کالا

-          بازرسی قبل از حمل

-          بازرسی کالا در مقصد

-          بازرسی از کالاهای صادراتی

-          نظارت و بررسی وضعیت

-          آزمایش و نمونه برداری بر اساس استاندارد ملی و بین المللی

 

          در زمینه: